Privacy Statement

Privacy Statement

Privacyverklaring 
In deze privacyverklaring kun je lezen hoe wij als makelaarskantoor omgaan met jouw gegevens. 
 
Welke gegevens worden door ons vastgelegd?
 
Indien je een woning verkoopt of verhuurt: verkoper
Wanneer je ons als makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van je woning, dan legt ons makelaarskantoor de volgende gegevens vast:

- jouw naam, adres en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres
- de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
- de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop of te huur staat of heeft gestaan
- de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
- beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object.
- de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
- wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum
- overige informatie die je aan ons verstrekt 

Indien je op zoek bent naar een andere woning: zoeker
Wanneer je ons als makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een woning of een bezichtiging doet bij een woning die wij in verkoop hebben, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:
 
- naam, adres en contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres
- het zoekprofiel waarin je wensen omtrent een woning zijn opgenomen
- gegevens over jouw huidige woning zoals de koop- of huurprijs en de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
- leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
- wanneer je een object hebt gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum
- overige informatie die je aan ons verstrekt  

Indien je een woning koopt of huurt dat door ons kantoor wordt aangeboden
Wanneer je een woning koopt of huurt en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door ons makelaarskantoor, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:
 
- naam, adres en contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres
- gegevens over het object die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van het object , de koop- of huurprijs en de transactiedatum
- de reden van koop of huur
- leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
- gegevens over je huidige woning zoals de koop- of huurprijs
- overige informatie die je aan ons verstrekt   
 
 
Waar gebruikt ons makelaarskantoor deze gegevens voor?
 
Je verkoopt of verhuurt een woning of je bent op zoek naar een andere woning
Ons makelaarskantoor gebruikt je gegevens om de bemiddelingsopdracht die je ons hebt verleend uit te voeren. Je gegevens kunnen ook worden gebruikt:

- om je woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van ons makelaarskantoor, Facebook of in verkoopbrochures
- om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (hierbij wordt de woning alleen als referentiepand gebruikt) 
- voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons makelaarskantoor de dienstverlening kan verbeteren
- voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons makelaarskantoor; als je je hiervoor wilt afmelden dan kun je hiervoor contact opnemen met ons.  

Je bent op zoek naar een andere woning
Wanneer je ons makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een woning of om een bezichtiging te doen bij een woning die wij verkopen of verhuren. Je gegevens kunnen ook worden gebruikt:

- om informatie toe te sturen omtrent andere woningen
- om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
- voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport  

Je koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van ons makelaarskantoor. 
Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om contact met je te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Je gegevens kunnen ook worden gebruikt:

- voor adviesdoeleinden, in geval je daarom hebt verzocht
- voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
- voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport  
 
Beveiliging en bewaartermijn
Ons makelaarskantoor zal ervoor zorgen dat alle gegevens adequaat worden beveiligd zodat je gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Je gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.
 
Inzage, correctie en verwijdering
Je kan ons altijd vragen voor inzage, correctie of verwijdering van gegevens. Dit kan door een mail te richten aan ons makelaarskantoor onder vermelding van je naam en adres. Ons makelaarskantoor zal binnen 2 weken reageren op een verzoek tot inzage of correctie verzoek. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. 
 
Vragen?
Wij nemen privacy erg serieus. Als er vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons makelaarskantoor.